Current page:  Public pages:: Standarde minimale pentru titluri didactice mari, abilitare si teze de doctorat

Standarde minimale pentru titluri didactice mari, abilitare si teze de doctorat

Ordinul Nr.6560 din 20.12.2012
privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 27 decembrie 2012

Anexa 2 - Informatica

Clasificarea forumurilor

Listele din ianuarie 2013
(pentru publicatii aparute înainte de 31 decembrie 2013 în
combinatie cu criteriile publicate în 2015)
Clasificarea jurnalelor din domeniul Informatica.
Clasificarea conferintelor din domeniul Informatica.

Listele din ianuarie 2014
(pentru publicatii aparute între 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie
2014)
Clasificarea jurnalelor din domeniul Informatica.
Clasificarea conferintelor din domeniul Informatica.

Serviciu web de determinare a clasificarii jurnalelor: introduceti ISSN-ul, abrevierea ori titlul (chiar si partial al) jurnalului aici.

Informatii privind aceste liste
Pentru a oglindi cat mai fidel dinamica domeniului Informatica, Comisia CNATDCU efectueaza
periodic reclasificarea jurnalelor (pana acum: în ianuarie 2014 si în decembrie 2015). Procedura de etichetare a fost urmatoarea:

Pentru etichetarea jurnalelor din toate domeniile s-au utilizat informatiile furnizate de Scopus si Thomson ISI, respectiv scorurile SJR si AIS, raportate pentru perioada 2008-2012 (actualizate in 2013). Scorurile jurnalelor s-au dovedit a fi bine corelate. Pentru fiecare domeniu in parte, luand in considerare jurnalele ce beneficiaza de ambii indecsi, s-a calculat o dreapta de regresie ortogonala. Toate jurnalele au fost apoi proiectate pe dreapta domeniului de care apartin prin prisma indexului care avantajeaza (sau a singurului prezent, daca doar unul a fost gasit). S-a obtinut astfel un nou index care ordoneaza jurnalele pentru fiecare domeniu. Pentru jurnalele apartinand domeniului Informatica impartirea in clase a fost ulterior obtinuta nesupervizat, prin antrenarea unui algoritm de tipul Expectation-Maximization.Procentele care definesc împartirea jurnalelor în categoriile A*, A, B si C sunt, respectiv: 5%, 20%, 25%, 50%, care reflecta îndeaproape procentele conferintelor din ERA-2013 (A* = 3,4%, A = 17,5%, B = 26,2%, C = 52,9%). Pentru jurnalele din restul domeniilor au fost utilizati factori de ponderare obtinuti prin medierea voturilor exprimate de membrii Comisiei.

Scorurile conferintelor s-au dovedit a nu fi corelate satisfacator. Ca urmare, pentru clasificarea conferintelor, s-a decis utilizarea listei CORE-2013.

Un candidat are libertatea de a alege pentru un forum (in care i s-a publicat o lucrare sau in care i s-a citat o lucrare) cea mai buna clasificare disponibila in ambele seturi de liste (ianuarie 2013 si ianuarie 2014).

Exista o lista FAQ in care Comisia CNADTCU de Informatica raspunde la cele mai frecvente intrebari.

 

Standarde pentru teze de doctorat in Informatica

Criteriile actuale (propunere pentru doctoranzii inmatriculati incepand cu 01.10.2013)

Criteriile precedente (pentru doctoranzii inmatriculati intre 01.10.2011 si 30.09.2013)

Criteriile vechi (pentru doctoranzii inmatriculati inainte de 01.10.2011)

Nota:
Doctoranzii pot opta pentru oricare dintre criteriile valabile dupa data înmatricularii. Optiunea trebuie exprimata explicit în teza (în documentul cu lista de publicatii de autor).
News & events

11 apr 2014, 04:04 p.m. - New page added

Standarde minimale pentru teze de doctorat (informatica)

(read more ...)

02 feb 2013, 03:02 p.m. - Clasificarea jurnalelor si conferintelor

S-au afisat clasificarile (provizorii) ale jurnalelor si conferintelor din domeniul Informatica.

(read more ...)

08 jan 2013, 04:01 p.m. - Standarde minimale propuse de Comisia CNADTCU de Informatica in decembrie 2012

Ordinul Nr.6560 din 20.12.2012
privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor ...

(read more ...)